நான், நீ, ஒரு முரண்பாட்டு முயற்சி ….

இன்பமாகவே

ஒரு

கனவு

எனக்கான உலகத்தில்
நீ மட்டும்

தேவதையாக

நிஜத்திலும்
கூட

உன்னைத் தவிர

வேறேதும்
அழகாய்
பூமியில் இருப்பதாய்

புலப்படவில்லை
என்

கண்கள்
உன்னையே சுற்றிவர
இதைத் தவிர

காரணம்
எனக்கில்லை.

உனக்கும்
எனக்குமானது
இனம், மொழி தாண்டிய
முரண்பாட்டு முயற்சி
எனினும்…கண்கள்
பகுத்தறிவின் கட்டளைக்கு
பணிவதில்லை
சில நேரங்களில்…

ஒருவேளை
எனக்கு நீ
உரித்தானால்
எந்த மொழியில்
பேசிக்கொள்வது
என்று கூட
என் மனதில்
உனதான
நினைவோடங்கள்.

வா

சித்தார்த்தன் சிலையே
நான் நீ
போன்ற
முரண்பாட்டு
முயற்சிகளாவது

இந்த பிரேத
பூமியில்
சுடலைகள்
விஸ்தரிக்கப்படுவதை
கொஞ்சமாவது தடுக்கட்டும்.

Advertisements

One thought on “நான், நீ, ஒரு முரண்பாட்டு முயற்சி ….

  1. உங்களுக்கு என் அன்புப்பரிசொன்று என் தளத்தில் காத்திருக்கின்றது. வந்து பெற்றுக்கொள்ளவும். வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s