சின்ன சின்ன வேலைகள்

2004 ஆம் வருட காலப்பகுதி. campus தொடங்கும் வரை ஏகாந்தமாய் களித்த காலப்பகுதி. நீண்ட பகல்களும் இரவுகளும் இலக்கில்லாமல் களிந்த புதிரான நாட்கள் அவை. அப்போது தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் என்ற ஒன்றும் எனக்கு அறிமுகமாகி இருந்தது… தன் பிள்ளை எதோ பெரிதாய் சாதித்து விட்டதாய் எண்ணி என் அப்பா வாங்கித்தந்த/புர்த்திசெய்த விலை உயர்ந்த அத்தியாவசிய தேவை அது…

அடுத்த பில் கேட்ஸ் எண்டு கற்பனைகளை வளர்த்துக்கொண்டு ஆராச்சிகளில் இறங்கிய காலம். அதற்குள் என்ன எல்லாம் இருக்கு எண்டு கண்டுபிடிப்பதில் தலையை பித்துக்கொண்டதிலேயே களிந்த்தது என் பல நாட்கள். அப்படி செய்த முயற்சியில் பல புதிய கண்டுப்பிடிப்புக்களை செய்துவிட்டதாக நான் காட்டிய படங்கள் கணக்கில் அடங்காது…. அத்தகைய சில படங்களை இப்போது youtube இல் எத்தியிருக்கிறேன். எப்போது பார்த்தாலும் நிறைய சிறுபிள்ளை தனமாகவும் அதே நேரம் கொஞ்சம் பெருமையாகவும் நான் நினைத்துக்கொள்கிற விடயங்களில் இதுவும் சில.

மேலதிமாக பார்க்க http://www.youtube.com/haran5533

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s